nBanner3

Překlady

 • z angličtiny do češtiny
 • z češtiny do angličtiny, včetně korektury rodilým mluvčím
 • ze slovenštiny do angličtiny, včetně korektury rodilým mluvčím
 • nástroje CAT, SDL Trados 2007 a SDL Studio2009

Tlumočení

 • konsekutivní tlumočení (následné)
 • simultánní tlumočení pro více příjemců (kabinové)
 • simultánní tlumočení pro jednoho příjemce (tlumočení šeptem, tzv. šušotáž)
 • doprovodné tlumočení

Korektury a editování textů

 • jazykové a stylistické korektury a příprava textů k publikaci
 • jazykové korektury webových stránek
 • stylistická úprava

 

cara_h1