nBanner3

Specializace

  • lékařské, veterinární a farmaceutické texty
  • zdravotnické prostředky, zdravotnické prostředky in vitro a lékařské přístroje, včetně návodů k použití
  • registrace léčiv, postupy EMA, SPC a PIL, farmakovigilance,
  • klinické studie, včetně protokolů, synopsí a formulářů informovaného souhlasu
  • vědecké články a studie
  • ekologie a ochrana životního prostředí, včetně odpadového hospodářství
  • hydrobiologie, zoologie a botanika
  • právnické texty včetně smluv
  • jezdectví a dostihový sport, chov koní
cara_h1